ฟิชชิ่ง มินิ Monster catfish

ฟิชชิ่ง มินิ Monster catfish

ตกปลากด. ตกปลากดแม่น้ำ ตกปลาค้าว ลงเรือตกปลา ตกปลากดใหญ่ วิธีการตกปลา.วิถีชีวิตนักตกปลา ตกปลาหน้าดิน. ตกปลาเขื่อน ตกปลาเกล็ด ตกปลาช่อน. ตีเหยื่อปลอม ตกปลากระสูบ ตกปลาชะโด ตกกุ้งแม่น้ำ ตกปลาตอนกลางคืน ตกปลาแม่น้ำ การหาวัดถุดิบ เหยื่อตกปลากด ดักหนูนาติดต่อ 0875383454ไลร์ facebook ฟิชชิ่ง มินิ ขอบคุณครับ

วีดีโอ
THfirst