ThaiPBS Kids

ThaiPBS Kids

Thai PBS Kids.. พื้นที่ที่ให้น้อง ๆ และทุกครอบครัว ได้ติดตามเนื้อหาที่สนุก และสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชนอย่างมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนรู้ในหลากหลายทักษะ ผ่านทางรายการโทรทัศน์ที่ผู้ปกครองวางใจได้ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 หรือชมทางออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live

:: Stay Connected with us :
- Website www.thaipbs.or.th
- Facebook facebook.com/ThaiPBSFan
- Twitter twitter.com/ThaiPBS
- THfirst thfirst.info
- Google Plus www.thaipbs.or.th/GooglePlus
- Instagram instagram.com/ThaiPBS

วีดีโอ
THfirst