โคกสูงอินดี้ เรคคอร์ด

โคกสูงอินดี้ เรคคอร์ด

ห้องบันทึกเสียง/ค่ายเพลง:อุดรธานี
21 ม.ค. 2563 100,000 SUBSCRIBE
26 ม.ค. 2563 200,000 SUBSCRIBE

วีดีโอ
THfirst