สาวเจ้ย บ้านหัวนาพาเลาะ

สาวเจ้ย บ้านหัวนาพาเลาะ

จัดทำวีดีโอหรือยูทูปเพื่อเก็บไว้ให้บุตรดูในอนาคตและบุคคลที่ชื่นชอบตัวข้าพเจ้าหรือญาติมิตรสหายไว้เผื่อคิดถึงตัวข้าพเจ้า

วีดีโอ
THfirst