มะขาม ปึกน้อย ลูกข้าวจ้าว

มะขาม ปึกน้อย ลูกข้าวจ้าว

ไซบีเรียน ปึกๆ มึนๆ ลูกพ่อข้าวจ้าว แม่ข้าวสวย 🐶

วีดีโอ
THfirst